English book. Class 5 - Szkoła podstawowa. Klasa 5

Słownictwo języka angielskiego z zakresu "Szkoła podstawowa. Klasa 5". Znaleziono 179 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Unit 6 - Rozdział 6
act grać
(w filmie lub sztuce)
collect zbierać
dance tańczyć
paint malować
travel podróżować
visit odwiedzać
walk spacerować
watch oglądać
adventure film film przygodowy
be on TV być w telewizij
(w programie telewizyjnym)
cartoon film rysunkowy
comedy komedia
documentary film dokumentalny, reportaż
drama dramat
horror film horror
(film grozy)
inform informować
movie film
musical musical, komedia muzyczna
the news wiadomości, program informacyjny
quiz show teleturniej
science fiction film film fantastyczno-naukowy
show pokazywać, widowisko
soap opera opera mydlana, telenowela
talent show konkurs talentów
turn off wyłączyć
turn on włączyć
adult dorosły
all over the world cały świat, na całym świecie
amusement park park rozrywki
beat bić, bębnić
be born urodzić się
character postać
company firma
create tworzyć
dream marzenie, sen
earn zarabiać
famous sławny, znany
handsome przystojny
joke żart
keep zachować, przechować
kidnap porwać
later później
marry poślubić
money pieniądze
monster potwór
move poruszać się, przenieść
przeprowadzać się
poor biedny
prince książe, królewicz
princess księżniczka, królewna
recive otrzymać
rhythm rytm
safe bezpieczny
keep safe dopilnować
aby coś było bezpieczne
sell sprzedawać
skin skóra
sledge sanki, jeździć na sankach
visitor gość, odwiedzający
wood drewno, drzewo
Unit 7 - Rozdział 7
board deska
boat łódka
climbing wall ściana do wspinaczki
go-karting karting
harness uprząż
parachuting skoki ze spadochronem
parachute spadochron, skakać ze spadochronem
race track tor wyścigowy
rafting spływ
rope lina
saddle siodło
sail żagiel, żeglować
show juping skoki przez przeszkody
skis narty
snowboarding jazda na desce snowboardowej
water-skiing jazda na nartach wodnych
windsurfing windsurfing
feel over the moon być bardzo szczęśliwym
have a whale of a time doskonale się bawić
have butterflies in one's stomach denerwować się, mieć tremę
join a club zapisać się do klubu
take part in brać udział w
take up zainteresowac się czymś, podjąć coś
win a medal zdobyc medal
work out ćwiczyć
be under arrest być aresztowanym
bounce odbijać się
cave jaskinia
chempion mistrz, mistrzyni
closed areas zamknięte tereny
competition turniej, zawody
escape uciekać
equipment sprzęt, wyposażenie
fit wysportowany
fortunately na szczęście
hit uderzać
indoors w środku, we wnątrz
kick kopać
knee pads ochraniacze na kolana
life jacket kamizelka ratunkowa
net siatka
oar wiosło
outdoors na zewnątrz
patch ścieżka, droga
racket rakieta
rafting boat ponton
(do spływów górskich)
river bank brzeg rzeki
rock skała
rock climbing wspinaczka skałkowa
rules zasady, reguły
safety gear sprzęt zabezpieczający
slope stok
sports hall hala sportowa
stay away from pozostawać zdala od
strange dziwny
take the challange podjąć wyzwanie
tenis court kort tenisowy
Unit 8 have a nice trip ! - Moduł 8 miłej podróży !
boat łódź
coach autokar, autobus
ferry prom
lorry ciężarówka
means of transport środki transportu
motorbike motor, motocykl
plane samolot
train pociąg
tram tramwaj
underground metro
van furgonetka
catch łapać
get in, get on wsiadać
get out of, get off wysiadać
go on foot chodzić pieszo
miss przegapić
travel podróżować
eat out jeść poza domem
go hiking, go hike wędrować pieszo
go to a funfair iść do wesołego miasteczka
ride on an open-top bus jeżdzić autobusem bez dachu
see a show oglądać występ, oglądać przedstawienie
Irregular verbs - Czasowniki nieregularne
be was/were been być
break broke broken złamać, zepsuć się
build built built zbudować
buy bought bought kupować
catch caught caught złapać
come came come przyjść
blow blew blown dmuchać, wiać
do did done robić
drink drank drunk pić
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
feel felt felt czuć
find found found znaleść
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapomnieć
get got got dostać
go went gone jechać
give gave given dać
know knew known wiedzieć
hear heard heard słyszeć
have had had mieć
write wrote written pisać
win won won zwyciężać
think thought thought myśleć
tell told told opowiadać, powiedzieć
take took taken wziąć, brać
swim swam swum pływać
stand (up) stood (up) stood (up), stand stood stood stać
sit sat sat usiąść
sing sang sung śpiewać
send sent sent wysłać
sell sold sold sprzedać
see saw seen zobaczyć
say said said mówić
run ran run biegać
ride rode ridden jechać
(np. na rowerze, hulajnodze)
read read read czytać
put put put położyć
meet met met spotkać
make made made robić, wytworzyć
leave left left wyjść, opuszczać
learn learnt learnt uczyć się