Book Project - Jezyk angielski, szkoła podstawowa

Słownictwo języka angielskiego z zakresu "Jezyk angielski, szkoła podstawowa". Znaleziono 399 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Class 3 Unit 5 Lesson 1 - Klasa III moduł 5 lekcja 1
project projekt
about o
(czymś)
photos zdjęcia, fotografie
wild animals dzikie zwierzęta
lion lew
king król
run biec
from z
Africa Afryka
can umieć, potrafić
swim pływać
fly latać
Antarctica Antarktyka
long długi
tail ogon
climb wspinać się
trees drzewa
Asia Azja
elephant słoń
Class 3 Unit 4 Lesson 1 - Klasa III moduł 5 lekcja 1
day dzień
get up wstać z łóżka
have a shower brac prysznic
special specjalna
go to school iść do szkoły
Maths matematyka
English angielski
have lunch jeść obiad
music muzyka
dance taniec
want to chcę
musican muzyk
go home iść do domu
do homework robić zadanie
watch TV oglądać TV
Class 6 unit 3 lesson 1 - Klasa 6 rozdział 3 lekcja 1
dream śnić
drink napój
get ready przygotować się
have dinner jeść obiad
pyjamas piżama
send wysyłać
shower prysznic
take a photograph robić zdjęcie
throw rzucać
volleyball siatkówka
Class 6 unit 3 lesson 2 - Klasa 6 rozdział 3 lekcja 2
avalanche lawina
bat nietoperz
bull byk
cab kabina
(kierowcy)
cap czapka
carry nosić
crack pęknięcie
cross przechodzić, przejeżdżać
dam tama
damage uszkadzać
danger niebezpieczeństwo
drop upuszczać
earthquake trzęsienie ziemi
explosion wybuch
fast szybki
flood powódź
forest fire pożar lasu
go fishing iść na ryby
grab chwytać
grab chwytać
hill wzgórze
hole dziura
hurricane huragan
indoors w domu, budynku
lightning piorun
reach przybywać
save ratować
scary przerażający
shout krzyczeć
shut zamykać
suddenly nagle
through przez
tornado tornado
toy zabawka
tsunami tsunami
turn round zawracać, obracać się
unhappy nie szczęśliwy
view, sight widok
volcanic eruption wybuch wulkanu
accident wypadek
butler kamerdynent
Class 6 unit 3 lesson 3 - Klasa 6 rozdział 3 lekcja 3
cash gotówka
chauffeur szofer
catch łapać
check sprawdzać
cheese ser
chip wyszczerbienie
chop siekać
clean czysty
cook kucharz
cottage pie zapiekanka z ziemniaków i mielonego mięsa
cup filiżanka
dead martwy
desk biurko
dining room jadalnia
fingerprints odciski palców
floor podłoga
gun broń
handle klamka
kill zabijać
library biblioteka
lie kłamać
living room salon
oil olej
open otwierać
peel obierać
plate talerz
potato ziemniak
sink zlew
tea herbata
wish, chcieć życzyć sobie
Class 6 unit 3 lesson 4 - Klasa 6 rozdział 3 lekcja 4
character bohater, postać
delicious smaczny
doctor lekarz
go out with umawiać się na randkę
he looks nice jest przystojny
interesting interesujący
jacket kurtka
penfriend korespondencyjny znajomy
scan skanować
soap opera opera mydlana, serial
sort of coś w rodzaju
student uczeń
that sounds interesting brzmi interesująco
virtual wirtualny
what do you mean co masz na myśli
what was it like jak było
what's the matter o co chodzi
you must be joking chyba żartujesz
Class 6 unit 3 lesson 5 - Klasa 6 rozdział 3 lekcja 5
become stawiać się
conquer podbijać
emigrate emigrować
especially szczególnie, specjalnie
flag flaga
independent niezależny
law prawo
monarch monarcha
official oficjalny
parliament parlament
part część
thousands of tysiące
(czegoś)
Class 6 unit 3 lesson 6 - Klasa 6 rozdział 3 lekcja 6
axis
International Date Line linia zmiany daty
rise wschodzić
rotate obracać się
set zachodzić
standard wzorcowy, standardowy
time zone strefa czasu
garage garaż
heart attack zawał serca
helicopter helikopter
lady pani, dama
mile mila
mountain góra
paper papier
piece kawałek
pile stos, góra
rock kamień
study nauka
translation tłumaczenie
albatross albatros
back z powrotem
bubblegum guma do żucia
cloud chmura
dew rosa
fall spadać
field pole
giant gigantyczny
grass trawa
happiness szczęście
reign panować
sky niebo
stick lepić
(się)
tin soldier blaszany żołnierz
wake budzić
(się)
Class 6 unit 4 lesson 1 - Klasa 6 rozdział 4 lekcja 1
Big Ben Big Ben
Buckingham Palace Pałac Buckingham
celebrate świętować
dinosaur dinozaur
duke książe
embarrassing żenujący
exhibition, display wystawa
fountain fontanna
Houses of Parliament parlament brytyjski
king król
lion lew
model model
museum muzeum
Nelson's Column Kolumna Nelsona
own mieć na własność
palace pałac
pigeon gołąb
queen królowa
sight, view widok
sightseeing zwiedzanie
square plac
statue statua
Thames Tamiza
tour wycieczka objazdowa
trip wycieczka
wheel koło
Class 6 unit 4 lesson 2 - Klasa 6 rozdział 4 lekcja 2
canal kanał
chemist's, farmacy apteka
clinic klinika, poradnia
corner róg
courthouse gmach sądu
go along idź wzdłuż
go past przejdź obok, miń
hairdresser's fryzjer
just a minute chwileczkę
over na, nad, przez
past po, obok
prison więzienie
rob okradać
roundabout rondo
traffic lights światła sygnalizujące
turn right skręć w prawo
turn left skręć w lewo
turning skręt
under pod
underground metro
Class 6 unit 4 lesson 3 - Klasa 6 rozdział 4 lekcja 3
angrily gniewnie
anybody nikt
anything nic
dig kopać
dream sen
everybody wszyscy
everything wszystko
fall asleep zasypiać
gold złoto
silver srebro
look for szukać
nobody nikt
nothing nic
oak dąb
once upon a time pewnego razu
pavement chodnik
push pchać
set off wyruszać
shopkeeper sprzedawca
silly głupi
somebody ktoś
something coś
spade łopata
straight prosto
strange dziwny
tailor krawiec
voice głos
wooden drewniany
Class 6 unit 4 lesson 4 - Klasa 6 rozdział 4 lekcja 4
ask somebody out zaprosić kogoś
(na randkę)
date randka
get lost spadaj
guess what zgadnij co
how's it going jak leci
scuba diving nurkowanie
short-sleeved z krótkim rękawem
sude zamsz
there she is tam jest
Class 6 unit 4 lesson 5 - Klasa 6 rozdział 4 lekcja 5
art gallery galeria sztuki
baseball bejsbol
dollar dolar
Dutchman Holender
ferry prom
full pełny
empty pusty
including wliczając
island wyspa
nightclub klub nocny
noise hałas
plus plus
relax relaks
skyscraper drapacz chmur
Statue of Liberty Statua Wolności
traffic ruch
Class 6 unit 4 lesson 6 - Klasa 6 rozdział 4 lekcja 6
break out wybuchać
cause powodować
cloth materiał, tkanina
death śmierć
dirty brudny
everywhere wszędzie
fleas pchły
medieval średniowieczny
mud błoto
parcel paczka
outbreak wybuch
plague zaraza
rat szczur
run away uciekać
spread rozprzestrzeniać się
suvive przeżyć
wood drewno
bend zginąć
fair jasny, pogodny
iron żelazo
nail paznokieć, gwóźdź
steel stal
Class 6 unit 5 lesson 1 - Klasa 6 rozdział 5 lekcja 1
actress aktorka
be in a film występować w telewizji
championship mistrzostwa
county hrabstwo
do work wykonywać pracę
Formula One Formuła 1
go-karting jazda gokardami
Grand Prix Grand Prix
hero bohater
race wyścig
racetrack tor wyścigowy
refugee camp obóz uchodźców
since then od tamtej pory
take drugs brać narkotyki
United Nations Organizacja Narodów Zjednoczonych
win wygrywać
balloon balon
camel wielbłąd
continent kontynent
ever kiedykolwiek
never nigdy
pyramid piramida
trophy trofeum
twice dwa razy
Class 6 unit 5 lesson 2 - Klasa 6 rozdział 5 lekcja 2
aware świadomy
body ciało
break a record pobić rekord
descomposte rozkładać się
fine kara, mandat
global warming globalne ocieplenie
madicine lekarstwo
oxygen tlen
oxygen bottles butle tlenowe
rubbish dump wysypisko śmieci
kosz na śmieci bin
seal foka
sleeping bag śpiwór
tent namiot
tin puszka
tonne tona
top szczyt
Class 6 unit 5 lesson 3 - Klasa 6 rozdział 5 lekcja 3
make aware uświadamiać
bowling gra w kręgle
come on chodź
dive nurkować
fare opłata za przejazd
finger palec
(u ręki)
toe palec
(u nogi)
get dressed ubierać się
help pomocy
how did it go jak poszło
oh dear ojej
plaster plaster
racquet rakieta
romantic romantyczny
slip poślizgnąć się
text tekst
you won't believe nie uwierzysz
yuk fuj
Class 6 unit 5 lesson 4 - Klasa 6 rozdział 5 lekcja 4
achievement osiągnięcie
actor aktor
band zespół
copy kopia
famine głód
government rząd
hit przebój
marry pobrać się
nautical morski
non-stop nieprzerwany
nurse pielęgniarka
organize organizować
personality osobowość
reporter reporter
respectable, serious poważny
sailor marynarz
set a record ustanawiać rekord
solo w pojedynkę
take part brać udział
voyage podróż
wound rana
Class 6 unit 5 lesson 5 - Klasa 6 rozdział 5 lekcja 5
ceiling sufit
crazy szalony
float dryfować
I don't mind nie mam nic przeciwko
keep an eye on pilnować
lift podnosić
shake potrząsać
speed prędkość
spoil psuć
stare gapić się
upstream pod prąd
yawn ziewać
tune melodia
tradition tradycja
scale gama
piano pianino
note nuta
melody melodia
key klucz