Architecture - Budownictwo

Słownictwo języka angielskiego z zakresu "Budownictwo". Znaleziono 126 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Building materials 1 - Materiały budowlane 1
grout, cement cement
mortar zaprawa
(murarska)
brick cegła
airbrick, hollow brick pustak
tile, roofing tile dachówka
plank, board deska
rubble gruz
reinforced concrete beton zbrojony, żelbeton
żelbet
concrete beton
reinforcing steel stal zbrojeniowa
structural steel stal konstrukcyjna
backing podkład
of concrete betonowy
(coś betonowego)
bedding concrete chudy beton
reinforcement wzmocnienie
cement grout zaczyn cementowy, zaprawa cementowa
expansion joint dylatacja
curing cycle of concrete okres dojrzewania betonu
paint for concrete farba do betonu
concrete admixtures domieszki do betonu
Building materials 2 - Materiały budowlane 2
concrete retarder domieszka opóźniająca wiązanie betonu
curing of concrete dojrzewanie betonu
formwork szalunek
plywood sklejka
board płyta
(np. OSD)
beam belka
nails gwoździe
timbers drewno
timbered drewniany
wire drut
grit, sand piasek, żwirek
ground grunt
staples zszywki
metal plate, tinware blacha
binder spoiwo
clay glina
water woda
granite granit
construction lime wapno budowlane
marble marmur
Building materials 3 - Materiały budowlane 3
tiles flizy, kafelki
concrete block kostka betonowa
rivet nit
reinforcement zbrojenie
trench, ditch rów
plaster tynk
steel stal
roofing felt papa dachowa
steel pipe rura stalowa
plastic pipe rura plastikowa
insulation materials materiały izolacyjne
putty, mastic kit, masa uszczelniająca
paint farba
wallpaper tapeta
hardened concrete beton utwardzony, beton stwardniały
precast concrete prefabrykaty betonowe
rock skała
prefabricated prefabrykowany
mineral wool, rock wool wełna mineralna
ceramics ceramika
Building materials 4 - Materiały budowlane 4
gypsum gips
clinker klinkier
stoneware kamionka, wyroby kamionkowe
terracotta terakota
glass szkło
window glass szkło okienne
windowpane szyba okienna
glass block, luksfer tile luksfer
glass wool wełna szklana
timber ware wyroby z drewna, wyroby drewniane
joinery stolarka
filler mass masa szpachlowa, masa wypełniająca
fugue fuga
plaster board płyta gipsowa
Construction work - Prace budowlane
concreting betonowanie
break przerwa
award of contract przyznanie kontraktu
np. w ramach przetargu
the work is in full swing praca wre
(praca idzie pełną parą)
put away tools odkładać narzedzia
hire subcontractors zatrudnić podwykonawców
cooperate with współpracować z
trowelling zacieranie
grinding szlifowanie
wetting zwilżanie
np. polewanie betonu
cutting cięcie
welding spawanie
dig kopać
weld spawać
earthwork roboty ziemne
levelling niwelacja
vertical pionowy
horizontal poziomy
(przeciwieństwo pionowego)
thicken zagęszczać, gęstnieć
stiffen usztywniać, twardnieć
(NULL)
under construction w trakcie budowy
excavation work prace wykopaliskowe
plastering tynkowanie
pave wytyczać
np. granice działki
joinery work, joinery works prace stolarskie
carpentry work prace cisielskie
wallpapering, wallpapering work tapetowanie
sanding piaskowanie
build budować
final payment zapłata końcowa
performed by wykonywane przez, które wykonuje
pull down sth zburzyć coś
Safety - Bezpieczeństwo
ensure zapewnić
precautionary measures środki ostrożności
hazard, danger niebezpieczeństwo
safety glasses okulary bezpieczeństwa
gloves rękawice
hard hat, helmet kask ochronny, kask
harness pas bezpieczeństwa, uprząż
earplugs zatyczki do uszu
cautious ostrożny
slippery surface śliska powierzchnia
fire extinguisher, extinguisher gaśnica
first-aid kit apteczka pierwszej pomomocy
cone pachołek
protection zabezpieczenie
solid line linia ciągła
broken line linia przerywana
overhead guard dach ochronny
protective clothing ubranie ochronne
protective gloves rękawice ochronne
welding mask maska spawalnicza, maska do spawania